Kontakt

Za sva pitanja obratite nam se na: contact@zosandals.com
Pun naziv pravnog subjekta: Zorana Backovic PR proizvodnja obuće Zo 21460 Adresa: Stevana Doronjskog 67, 21460 Vrbas, Srbija Delatnost i sifra delatnosti: 1520 Proizvodnja Obuće Maticni Broj: 66109321 PIB: 112447257 Web adresa: www.zosandals.com Kontakt e-mail: contact@zosandals.com Telefon: + 381 69 261 6 261